Láska
Jak jsem poznala, že mě nemiluješ?
Hle, četla jsem tvé básně:
Vyprávěly o mně, já se v nich však nenašla,
našla jsem jen tebe.
A tak, protože vím, co je láska,
že milovat znamená odvrhnout sám sebe,
a protože vím, co je báseň,
totiž rosa na špičce pera, které ti zbylo,
vím, že mě nemiluješ,
že jsi ve svém srdci sám.
 
Stáhni textový soubor


Tak už to chodí...
Dívka s úsměvem anděla
mohla, jenomže nechtěla.
 
Osoba se šarmem nemehla
chtěla, jenomže nemohla.
 
Stáhni textový soubor


Jinak
Všechno by bylo jinak, kdybys trochu chtěl
a kdybych i já trochu chtěla.
Všechno by bylo jinak, kdybys zapomněl,
snad lepší, kdybych i já zapomněla.
O tolik lepší, kdyby se to stalo:
Nechtěla bych nic a měla bych jen málo.
(Takže se ptám, jestli by to za to stálo.)
 
Stáhni textový soubor


Krátké postřehy ze života (mého krátkého)
Chci ti být stále nablízku
- ty můj červený rybízku!
 
Povídaly rybě myši,
že ji dneska špatně slyší.
Povídala myším ryba,
že to bude jejich chyba.
 
Sonety mě nebaví,
skáču do Vltavy.
Vltava mne dávno omrzela,
parnasistním vešem zabavím se zcela.
 
Jestliže tyto veše nechápete, zdají se Vám podivné a zmatené,
nic si z toho nedělejte, alespoň jste normální - JÁ NE!
 
Stáhni textový soubor


Helena Trmotová

Zpátky do oddělení básně