Nedosáhnu
Vidím tě
Smát se
Vidím tě
Plovoucí
Pstruzi v potoce
Dotýkají se na slunci
V obloze
V potoce
Vidím tě
Smát se.


Bořek Mezník

Zpátky do oddělení básně