Jsem král
Já prošel světa kraj
Nenašel ráj
Vracím se domů
Bez buchty
Rance
A klacku
Však obutý
Jsem král.


Bořek Mezník

Zpátky do oddělení básně