Pocta zemědělcům
Je sobota
Sladká sobota
Jako uvařená cibule
Včera jsme si ale dali
Do rypáku
Protekly náma
Řeky vody
Lány obilí
Hektary chmele
Pytle a pytle brambor
Hektary lesa spálený
Ještě že máme ty jezedáky.


Bořek Mezník

Zpátky do oddělení básně