Je dobře
Jak by řekl
Starej tragéd
Šance zdechla
Slunko usíná
Však skutečnost
Svítí pořád
V tom oblouku
Smějeme se
Světu
Je dobře
V tom oblouku
Krásné je
Co přichází
A odchází
Jejich hudba
Se neztrácí
V tichu se rozplývají
Árie a ptáci
Zpívají
Domů se vracejí.


Bořek Mezník

Zpátky do oddělení básně