Sen
Že spím
A v tom spánku
Jsi přišla za mnou
A to mě
V tom snu
Probudilo
A moc krásně
Ses na mě usmívala
A naklonila nade mě
A políbila
A moc krásně
Ses usmívala
A pak jsem se
Probudil.


Bořek Mezník

Zpátky do oddělení básně