Strom
Jak svícen na dědině
jak stařec u chalupy
stojí tam u cesty
hledí si po krajině
větve má obuty
hledí po krajině
poslouchá jeleny
byl jsi na poušti i v Londýně
smáčí si kořeny
být tam vedle haluzí
být plný ovoce
to pohled nebeský


Milan Sochora

Zpátky do oddělení básně