Lásko stromová
Ach, ty milý strome
s jizvou ve kmeni,
klikatost větví v listoví,
šumění bratrů a sester z okolí.
Jak dobře je mi u tebe,
lásko stromová,
nejsi sám, byť zjizvený,
svůj cit už skrývat nemusím.
Ach, jak plakat s tebou…
dobře je mi…
První dotek chladivý,
šumění listí uklidní,
kdesi vzhůru pohyb je,
zde dole, pevnost.
Ruce mé tě zahřejí,
strome můj milený.
Ach, lásku svou Ti toužím dát.
A tobě, Pane, díky!
Veď mě dál, já naslouchat ti budu!
 


Jarina Karteová

Zpátky do oddělení básně